Synanpassning

Synanpassning

Vissa miljöer kan kräva extra god belysning, anpassad efter både individen och miljön.

Vi har utbildats genom Ljusskolan och har stor erarenhet av just synanpassningar.

Bättre ljus

Vi har god erfarenhet av olika belysningslösningar för syn anpassning.

Idag så hjälper vi både privatpersoner och företag att förbättra belysningen, exempel på områden kan vara bättre belysning av köksbänk, trappa eller arbetsbordet.