Elbesiktning

Elbesiktning

Elcenter utför besiktningar inom el för att se till att både privatpersoner, fastighetsägare och industrikund har en säker elmiljö. Genom att se över och sköta sin elanläggning på rätt sätt så minimerar man risken till driftstopp ute på industrier och person/egendomsskada i hemmet. Kom ihåg att du som äger fastigheten även ansvarar över din elanläggning.