Fastigheter, Industri, Passagesystem, Smart hem, Solenergi, Synanpassning

Solcellsanläggning

Denna händelse startade 2015 när Elcenter visade sin solcellsanläggning för några nyfikna styrelsemedlemmar från Kv Milstolpen. Iden väcktes att montera detta på föreningen tak och ett arbete med att visa på förslag på installation och ekonomi startade. Offert lämnades och efter flera möte och diskussioner valdes Elcenter som entreprenör. Vårt förslag bestod av kvalitetspaneler med lång garanti och en attraktiv helhetslösning. Vi hjälpte till med ansökan om statliga bidrag från Länsstyrelsen och de obligatoriska byggloven innan start. Efter att alla tillstånd var klara beställde vi en solcellsanläggning på totalt 400 paneler fördelade på 5 stycken huskroppar . Anläggningen kan producera upp emot 100,000 kWh /år och motsvarar ca 70% av föreningens elförbrukning (fastighetsel). Elcenter var totalentreprenörer så takläggare anlitades för säkra takinstallationer och sedan kunde vårt arbete starta i augusti 2017. Montering av stativ och solcellspaneler inklusive kablage arbete med växelriktare och elmätare.Anläggningen var klar under oktober 2017 och sattes i drift samma dag som slutbevis erhölls från stadsbyggnadskontoret. Resultatet blev fantastiskt bra med en stolt bostadsrättsförening som kunde titulera sig som den första HSB föreningen i västra Sverige med en så stor solcellsanläggning.

Related Projects
  • Besiktning
    Besiktning
    Fastigheter Industri Passagesystem Smart hem Solenergi Synanpassning