Fastigheter, Industri, Passagesystem, Smart hem, Solenergi, Synanpassning

Besiktning

Elcenter anlitades för att delta i utförande av en vård- och underhålls plan för Konserthuset i Göteborg. Där utfördes en el besiktning för att kontrollera status på anläggningen. Vi kontrollerade vad som var trasigt och vad som var i behov av förbättring för att hålla hög elsäkerhets standard. Alla utrymmen åldersbestämdes och foton togs på defekter för att lämnas vidare vid ev utredning. Ett vanligt förekommande problem är dåligt tätade brandceller som kan orsaka skada vid brand. Det hittades brister så som vägguttag utan lock vilket kan orsaka personskada. Det ordnade vi såklart till direkt. Underhållsplanen är framtagen för fastighetsägaren som med detta hjälpmedel vet var insatser skall planeras. Ett protokoll överlämnades sedan till fastighetsförvaltaren HIGAB i Göteborg.

Related Projects